Kort om ISTDP / Intensiv dynamisk korttidsterapi

ISTDP er en udløber af psykoanalysen og tilknytningsteorierne, hvor den sidste beskæftiger sig med børns stærke emotionelle bånd til deres primære omsorgsperson(er). Kvaliteten af tilknytningen til f.eks vores forældre er afgørende for, om vi rustes med forventning om tryghed og kærlighed i relationer, eller om vi forventer os det modsatte – nemlig usikkerhed og afsavn.

For at bevare kontakten og nærheden til vores forældre, hvor vi ikke opleves eller rummes med kærlighed og tryghed, kompenserer vi som børn ved at tage afstand til sider af os selv, blive bange for bestemte følelser og udvikle forsvar, der skal holde følelser på afstand og bevare en udholdelig form for kontakt til de mennesker vi elsker. I psykoterapi har man i mange år arbejdet for at skabe varige karakterologiske forandringer hos mennesker, ved at gennemarbejde konflikter mellem følelser, angst og forsvar – fordi det er dem der skaber og vedligeholder problemer og symptomer. I ISTDP arbejder vi metodisk og målrettet omkring disse tre komponenter, for at komme til bunds i din problematik.